Kérdésed van? +36 99 799 699shop@digitop.hu

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek – továbbiakban ÁSZF – hatálya

A jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák a DIGITOP Informatika Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Ipar krt. 6., cégjegyzékszám: Cg.08-09-010452, adószám 12855687-2-08, képviseli: Cser Gábor ügyvezető és Kecskés Péter ügyvezető önállóan ügyvezető, e-mail: shop@digitop.hu) – továbbiakban, mint vállalkozás – webshop szolgáltatásának használatára igénybevételére, vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban ÁSZF).

A jelen ÁSZF 2023.12.01. napján lép hatályba és kiterjed a vállalkozásra és a vállalkozás webshop szolgáltatását igénybe vevő valamennyi megrendelőre, fogyasztóra és visszavonásig marad hatályban. A jelen ÁSZF-t a Szolgáltató módosíthatja. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a vállalkozás weboldalán közzéteszi.

A jelen ÁSZF letölthető a vállalkozás smartcuccok.hu honlapjáról.

Fogalom meghatározások

Megrendelő: a vállalkozás webshop szolgáltatását igénybe vevő természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Vállalkozás: a DIGITOP Informatika Kft.

Termék: a Vállalkozás webshop szolgáltatás keretében megrendelhető bármely áru.

A Vállalkozás adatai 

A vállalkozás neve: DIGITOP Informatika Kft.

A vállalkozás székhelye: 9400 Sopron, Ipar krt. 6.

A vállalkozás elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: shop@digitop.hu

telefonszáma: +36 99 799 699

Cégjegyzékszáma: Cg.08-09-010452 

Adószáma: 12855687-2-08

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Győri Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

 

A webshop tárhelyszolgáltatója az UNAS Online Kft. (székhely cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., Cg.08-09-015594, Adószám: 14114113-2-08.), adatvédelmi szabályzat elérhetősége: https://unas.hu/ugyfelszolgalat honlapon. Az adattovábbítás nem minősül harmadik országba (külföldre) történő adattovábbításnak, így az erre vonatkozó különös szabályok sem alkalmazandók.

A szolgáltatás tárgya

A vállalkozás termékeinek értékesítése a megrendelő számára a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételek mellett.

A megrendelés folyamata és a fizetési feltételek

4.1.A Vállalkozás köteles a megrendelő megrendelésének megérkezését a megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, a termék vagy szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a megrendelőhöz nem érkezik meg, a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Vállalkozás nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

4.2. A megrendelés folyamata

A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig

A megrendelés történhet regisztráció nélkül, illetve regisztrációval.

4.2.1.Megrendelés regisztráció nélkül

A Webshop tartalmának minden része bármely Megrendelő számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető.

Ennek megfelelően a Webshopban történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, a Webshop böngészésére, valamint a megrendelni kívánt áru kiválasztására és megrendelésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Megrendelőnek, ebben az esetben válassza a regisztráció nélküli vásárlást

Ebben az esetben, a Megrendelő, a rendelési folyamatot ugyanúgy tudja véghez vinni, mint a regisztrált Megrendelők, annyi különbséggel, hogy nem kell előregisztrálni a Webshopban. A megrendelés folyamata a 4.2.3. pontban rögzítettek szerint zajlik ebben az esetben is.

4.2.2.Regisztráció, regisztráció törlése

A megrendelő regisztrálni a webshopon megtalálható „Regisztráció” gombra kattintást követően vagy a vásárlási folyamat során megjelenő regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. 

A regisztrációs felületen a következő adatokat kötelező megadnia a Vállalkozás részére: 

Természetes személy megrendelő esetén:

Név, (vezetéknév, keresztnév) e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési idő 

Jogi személy esetén: cégnév, székhely, e-mail cím, telefonszám, cégjegyzékszám, adószám, képviselő adatai

A felhasználói fiók létrehozásához egy jelszó megadása is szükséges. Ha a Megrendelő a megadott adatokat helyesnek találta, akkor a regisztráció véglegesítéséhez a Megrendelőnek ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia a vállalkozás ÁSZF-ét és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, majd a „Tovább” gombra kattintva tud regisztrálni. A regisztráció sikeréről a Vállakozás e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt. 

Megrendelő jogosult a regisztrációjának törlését kérni a info@digitop.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó vagy egyéb módon megadott adott (pl. hírlevél feliratkozás) adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A felhasználói hozzáférési adatok titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Vállalkozást. Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 

4.2.3. Megrendelés 

A webshopon eladásra meghirdetett termékekre a Megrendelő megrendelést adhat le a webshopon keresztül a bejelentkezést követően. Megrendelő a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Vállalkozás nem vállal felelősséget. A termékképek csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek. Megrendelő a termékek között a webshop termékkatalógusából tud keresni. A termékkatalógusban a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” feliratra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti el virtuális kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni a termék mennyiségét, a darabszám pontos beírásával. Ha a Megrendelő kosarába helyezte a megrendelni kívánt terméket, megadta mennyiségét, akkor a képernyő felső menüjében a „Kosár” feliratra kattintva tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját. Ezen a felületen a Megrendelő még bármikor módosítani tudja a kosarának tartalmát, lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a törlés oszlopban, a jelölőnégyzetben a pipa elhelyezésével vagy a darabszám nullára csökkentésével, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a fent említett módon. Amennyiben a Megrendelő nem kíván tovább válogatni a termékek között, a "Megrendelés" gombra kattintással folytathatja a megrendelés folyamatát vagy tovább nézelődhet a webshopon, a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva. Ha a Megrendelő a „Megrendelés” gombra kattint a Megrendelőt a rendszer a „Számlázási adatok” felületre navigálja. Ha a Megrendelő nem ad meg új címet, akkor a regisztráció során megadott címre kerül kiszállításra a termék. A „Tovább” gombra kattintva a Megrendelő a „Szállítási mód” felületre érkezik, ahol a rendelkezésre álló lehetőségek közül választani tud. Ha kiválasztotta a kívánt szállítási, átvételi módot, illetve a hozzátartozó fizetési módot, akkor a vásárlás folytatásához, Megrendelőnek a „Tovább” gombra kell kattintania. A Megrendelőt ekkor a „Rendelés véglegesítése” felületre navigálja a rendszer. Az egyes menüpontok mellett található „Módosítás” gombra kattintva a megrendelés elküldéséig Megrendelő módosítani tudja adatait, fizetési- szállítási módot. A „Rendelés véglegesítése” felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és a Megrendelő ezzel elfogadja, hogy ha megrendelését elküldi, akkor az fizetési kötelezettséggel jár. Az oldal alján található „Megrendelés jóváhagyása” gombra kattintást követően a Megrendelő véglegesen elküldi a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és e-mailben is értesíti a Megrendelőt. A rendelés feladása a „Megrendelés jóváhagyása” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve a megrendelőnek megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

4.2.4. A termék ára 

A webshopon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek vételára azonban nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

4.2.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

A Megrendelő által elküldött ajánlat megérkezését a Vállalkozás késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a termékek felsorolását, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail nem minősül a Vállalkozás részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának, érvényes szerződés ekkor még nem jön létre Vállakozás és Megrendelő között, ez az automatikus visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a megrendelése a Vállalkozáshoz beérkezett. A Vállalkozás a Megrendelő ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben Megrendelőt tájékoztatja a rendelés állapotáról, a szállítás várható idejéről. A szerződés a külön elfogadó e-mail Megrendelőhöz történő megérkezésekor jön létre a Vállakozás és a Megrendelő között. Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha Megrendelő rendelését már elküldte a Megrendelő részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Vállakozás felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak és szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak. 

4.2.6. Fizetés 

Fizetés utánvétellel készpénzben, vagy bankkártyával a Vállalkozás általi kiszállítása során vagy átutalással a megrendelés során, illetve az üzletben történő átvétel esetén az eladónál történhet. Amennyiben a webshopon megrendelt termék a Vállalkozás által kerül kiszállításra vagy személyesen veszi azt át a Megrendelő az üzletben, a megrendelés végösszegét a szállítónak, vagy az üzletben az eladó részére kell megfizetni. 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Vállalkozás tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Megrendelő birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Vállalkozás irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

4.2.7. Számla 

A Vállalkozás a megrendelt termékek kiszállításával egyidejűleg a Megrendelő részére, a kifizetés igazolására papíralapú számlát küld a Megrendelő részére a csomagban vagy elektronikusan a megrendelő által megadott e-mail címre.

4.2.8. Szállítási és átvételi módok, és áraik 

A megrendelt terméket a Vállalkozás által megjelölt boltban tudja a Megrendelő átvenni személyesen, vagy az a Vállalkozás, illetve futárszolgálat szállítja ki a Megrendelő által megadott szállítási címre. A kiszállításra a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül, munkanapokon 8-17-i között történik, azzal, hogy a 24 órás kiszállítási határidő a munkaidőben érkezett megrendelésekre vonatkozik. Hétvégén és ünnepnapon történő megrendelés esetén a kiszállításra két munkanapon belül, munkanapon munkaidőben kerül sor. A Megrendelése állapotának változásairól, beérkezéséről, illetőleg a kiszállításról e-mail vagy SMS értesítést küld a Szolgáltató a Megrendelő részére, ezért szükséges, hogy a regisztráció folyamán pontos adatok és SMS fogadására képes telefonszám kerüljön rögzítésre. Ha a megrendelt termék nincs raktáron vagy több tételből áll a megrendelés, akkor a termék csak akkor kerül összekészítésre és kiszállításra, ha minden termék rendelkezésre áll. Személyes átvétel esetén előre utalásra vagy készpénzes fizetésre van lehetőség. 

Kiszállítás kérése esetén rendelését a Vállalkozás saját személyzete viszi ki a Megrendelő részére a számlacímmel azonos, vagy ettől eltérő, Megrendelő által megadott címre. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra között. A Vállalkozás kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a második kiszállítás is sikertelen – Megrendelőnek felróható okból -, akkor a Megrendelő a megrendelést törölheti. Ilyen esetben, ha a Megrendelő utólag mégis kéri a termék újbóli kiszállítását, köteles az új kiszállítás költségét megfizetni a Megrendelő részére. A csomag átvételekor a kiszállítást végző jelenlétében a Megrendelő köteles ellenőrizni annak külső sértetlenségét. Ha a csomag kívülről szemmel láthatóan sérült, a Megrendelő a csomag átvételét megtagadhatja. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Vállalkozás díjmentesen biztosítja. A számlát a csomag tartalmazza A vállalkozás a megrendelő által választott adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

4.2.9. A Vállalkozás a kiszállítást az ország egész területére vállalja

A kiszállítást a GLS futárszolgálat és a Magyar Posta Logisztika végzi. A szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat a kiszállítást végző vállalkozás rendelkezésére bocsátjuk.

A mindenkori kiszállítás díjait a Digitop Kft. webshopja tartalmazza. A webshop elérhetősége: smartcuccok.hu.

Amennyiben a futárszolgálat a díjait megemeli, azt a Vállakozás érvényesíti a megrendeléskor történő tájékoztatással együtt.

A kiszállítás késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Vállalkozás a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Megrendelő a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Elállási jog

5.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki a Vállalkozás termékét megvásárolja, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a termék átvételének napjától; számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A fentiek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

5.2. Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján a Vállalkozás székhelyére, vagy e-mail címére.

A Vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi.

5.3. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vállalkozás visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítás költséget is. 

A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a vételár visszatérítését, amíg a Megrendelő a terméket nem szolgáltatja vissza. Nem illeti meg a Vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie.

A Vállalkozás elállás vagy felmondás esetén a Vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

5.4. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta e költség viselését.

5.5. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát, ha 

 • a) a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
Hibás teljesítés, garanciális feltételek

6.1. Hibás teljesítés

A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

6.2. Kellékszavatosság

Kellékszavatossági jogok 

A Vállalkozás a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Megrendelő adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozással közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

A Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A Megrendelő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.

6.3. Termékszavatosság

A Vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

6.4. Jótállás

A Vállakozás a termékei tekintetében az alábbi jótállást vállal:

 • A 10-100 ezer forintért megvásárolt termékekre legalább ​1 év jótállást kell vállalni.
 • A 100-250 ezer forintért megvett termékek esetében legalább 2 év a garancia.
 • A 250 ezer forintnál drágább termékek esetében pedig minimum 3 év a jótállási idő.

 

A kötelező jótállás csak a fogyasztó és a Vállakozás közötti szerződés keretében eladott fogyasztási cikkekre érvényes. Nem minősül fogasztónak a cég vagy egyéni vállalkozás. 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás/annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetés szerűén nem használhatta.

E-jótállási jegy

A Vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A Vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását/üzembe helyezését követő napon köteles. A jótállásból eredő jogok főszabály szerint a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a bizonylattal érvényesíthetőek.

Javítási, cserélési és visszafizetési szabályok

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk kijavítására 30 napon belül nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni.

A fentiek esetében, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

5. Kártérítési igény

A Vállalkozás köteles megtéríteni a Megrendelőnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.

A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a Megrendelő akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A Megrendelő kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

6.6. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

6.7. A Vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti  

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

Ha a vállalkozás szavatossági kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. A Vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

Adatkezelési szabályok

7.1. A Vállalkozás a termék értékesítésére irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 

7.2. A Vállalkozás a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a termék értékesítésével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

7.3. A Vállalkozás - a (7.2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Vállalkozásnak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

7.4. A Vállalkozás a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (7.3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 

7.5. A Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (7.4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

 

7.6.A (7.4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 

7.7. Az (7.1)-(7.3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés teljesülését, megszűnését, valamint a díj kiegyenlítését követő öt év eltelte után. A (7.4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.   

 

7.8. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé a megrendelőnek valamely (7.1)-(7.3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

 

7.9.A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a megrendelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

7.10. A Vállalkozás adatkezelésének részletes szabályait a Vállalkozás adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a Vállalkozás honlapján elérhető.

Magatartási kódex

A vállalkozás nem alkalmaz saját magatartási kódexet, mindenben elfogadja és követi a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényt, melyet magatartási kódexként használ.

Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. A Megrendelő a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül teheti meg. A Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel. A Vállalkozás a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Vállalkozás a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Vállalkozás az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A Vállalkozás a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. 

A panasz elutasítása esetén Vállalkozás az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt. 

 

9.2. Amennyiben Vállalkozás és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a Megrendelő az alábbi egyéb jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

b) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a  Győr Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testületnél Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A. Telefonszám: +36 96 520 217
E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

c) Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Ha a Felek békés úton, peren kívül nem tudják a vitáikat rendezni bírósághoz fordulhatnak. A Szolgáltató és a Fogyasztó a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére a Soproni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

cím: 9400 Sopron, Klebelsberg Kuno tér 1.

 

9.3. Online vitarendezés

 

Az Európai Bizottság egy internetes felületet, az online vitarendezési platformot (OVR platform) működtet azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet, azaz egy alternatív vitarendezési testületet a panasz kezelésére.

Az OVR platform a https://webgate.ec.europa.eu/odr oldalra kattintással érhető el.

Az online vitarendezés az Európai Unió valamennyi tagállamában, Izlandon, Norvégiában és Liechtensteinbe érhető el. A magyar és az előbb felsorolt bármely országban honos online vállalkozással, szolgáltatóval szembeni panaszok, jogviták esetén is lehetőség van online vitarendezésre.

Azok a vitarendezési testületek (hazánkban a békéltető testületek) szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos működési és minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek, illetve az Európai Bizottság részére bejelentettek.

A platform a fogyasztók és a szolgáltatók számára egyaránt megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését. Ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással, a https://webgate.ec.europa.eu/odr linkre kattintva három egyszerű lépésben tölthetik ki a panasztételi űrlapot. További előny, hogy a felhasználók a teljes vitarendezési eljárást online bonyolíthatják. A platform többnyelvű; fordítói szolgáltatás révén segíti a különböző európai országokból származó feleket érintő viták rendezését. A honlap az EU összes hivatalos nyelvén, továbbá izlandi és norvég nyelven áll rendelkezésre. Tehát ha a Fogyasztó az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a szolgáltatóval a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet.

A panasz benyújtásához nem szükséges speciális regisztráció, de tekintettel arra, hogy az OVR-platformot az Európai Bizottság üzemelteti, az online vitarendezés lefolytatásához szükséges egy EU login fiókot létrehozni az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Ügy az alábbi linkre kattintással indítható:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

A Fogyasztó az OVR-platformon közvetlenül a szolgáltatóval is tudja rendezni a problémát. Ez akkor lehet hasznos, ha még nem lépett kapcsolatba a szolgáltatóval vagy a szolgáltató nyitott a párbeszédre. Az OVR-platform értesíti a szolgáltatót a Fogyasztó kérelméről. Ha a szolgáltató hajlandó megbeszélni az ügyet, akkor a platformon keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. a termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik.

A megegyezésre a feleknek összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésére. A Fogyasztó és a szolgáltató is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből. A szolgáltató listát is készíthet azokról a vitarendezési testületekről, amelyek bevonását a megoldás közvetlen keresése helyett javasolja. Ebben az esetben 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy megállapodjanak a vitarendezési testületben, különben a platformon lezárásra kerül az ügy.

Ha a szolgáltató a Fogyasztó kérelmét azonnal elutasítja, illetve az egyik fél kilép a folyamatból vagy 90 nap után sincs eredmény, a Fogyasztó vitarendezési testületet is bevonhat vagy egyéb jogi megoldással élhet. Az egyéb jogi lehetőségekről itt tájékozódhat:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights#inline-nav-2

Hogyan történik a vita rendezése vitarendezési testület bevonásával?
A fogyasztó az OVR-platformon engedélyezett vitarendezési testületet is bevonhat a probléma megoldásába. A vitarendezési testület egy olyan semleges harmadik fél, amely abban segít, hogy a fogyasztó és a kereskedő megoldhassa a vitás kérdést. Ez a bírósági eljárásnál kevésbé költséges és gyorsabb alternatívát kínál. Az OVR-platform értesíti a kereskedőt az Ön panaszáról. Ha a kereskedő beleegyezik az OVR-folyamatban való részvételbe, meg kell egyezniük, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyüket. A kereskedő összeállítja az általa ajánlott vitarendezési testületek listáját, Ön pedig a platformon választ egyet vagy új listát kér. A panasz benyújtásától 30 nap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy közösen kiválasszák az ügyüket kezelő vitarendezési testületet.
Ha ez idő alatt nem tudnak megegyezni a vitarendezési testületben vagy a kereskedő nem vesz tudomást a panaszról, Ön más vitarendezési megoldással is megpróbálkozhat. Az egyéb jogi lehetőségekről itt tájékozódhat:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights#inline-nav-2

Az OVR kapcsolattartó pont nyújt tájékoztatást és technikai segítséget az OVR-platform használatához és az online vitarendezés folyamán. Fontos, hogy az ún. OVR pont nem vesz részt érdemben az online vitarendezés folyamatában. 2019. szeptember 1-től az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ látja el a hazai OVR kapcsolattartó pont feladatait.

 

A hazai OVR kapcsolattartó pont elérhetőségei az alábbiak:
Innovációs és Technológiai Minisztérium - Európai Fogyasztói Központ
Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: 06-1-795-52-33
E-mail: odr@itm.gov.hu

A fenti tájékoztatás mellett Európai Bizottság OVR honlapján bővebb tájékoztatás érhető el az alábbi linkeken:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.help.new
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Egyéb rendelkezések

10.1. A Megrendelő a webshopot, és a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Vállalkozás nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Vállalkozás kizár minden felelősséget a webshop/honlap használói által tanúsított magatartásért. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a webshop/honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Vállalkozás ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Megrendelő által a webshop/honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Vállalkozás jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozás jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Vállalkozás nem vállal felelősséget. Amennyiben a Megrendelő a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Megrendelőnek. Ha a Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. A honlapon, a termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Megrendelők álláspontját tükrözik, tartalmukért a Vállalkozás nem vállal felelősséget. A Vállalkozás azonban fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények értesítés nélküli törlésére. 

A Vállakozás elektronikus úton (e-mail, SMS) a hírlevél-szolgáltatásra kifejezetten feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött hírlevelet, kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely az oldalt

érintő változásokról/újdonságokról, az megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

 

Hírlevelek küldésére az érintettek önkéntes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, előzetes hozzájárulása alapján kerülhet sor. Hírlevélre történő feliratkozásánál az adatkezelési tájékoztató megismerését és egy olyan lehetőséget kell biztosítani az érintett számára (pl. bepipálható checkbox), amellyel ki tudja fejezni önkéntes hozzájárulását. Az érvényes hozzájáruláshoz elegendő az érintett nevének és email címének megadása.

 

Az érintettek hozzájárulásáról nyilvántartást kell vezetni (hozzájárulás megadásának időpontja, érintett neve, email címe). A nyilvántartásban rögzített személyes adatok csak a hozzájárulásnak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhetőek, és harmadik fél számára az érintett előzetes hozzájárulásával adhatóak át.

Hírlevélre történő feliratkozáskor az érintettet tájékoztatni szükséges arról, hogy hozzájárulását bármikor, feltételek nélkül visszavonhatja és folyamatosan biztosítani kell számára (pl. a hírlevél láblécében lévő linkre kattintással) a leiratkozás módját. A visszavonó nyilatkozat megtételére elektronikus és postai úton is lehetősége van az érintetteknek. 

 

Reklámnak minősül minden olyan tájékoztatás, amely a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége, az általa értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások népszerűsítésére, ismertségének növelésére, megvásárlásának ösztönzésére irányul. Az ilyen tartalmú dm levelek kiküldésének feltétele a weboldalon történő regisztráció, illetve online promóciók, továbbá webáruház szolgáltatások igénybevétele kapcsán kerülhet sor a hozzájárulások beszerzésére az erre vonatkozó megfelelő külön mező kipipálásával, amely mező nem lehet előre kipipálva.

Amennyiben egy természetes személy Megrendelő előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy Vállalkozás eDM-eket küldjön részére, úgy biztosítani kell, hogy bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozzon, ha szeretne. A leiratkozásra ebben az esetben is lehetőség van mind postai úton (levélcím megjelölésével) mind elektronikus úton. A leiratkozási címről és egyéb elérhetőségről a reklámüzenetben egyértelműen és szembetűnően tájékoztatja a Vállalkozás a címzettet. A leiratkozást követően az adott személy valamennyi adatát haladéktalanul törölni kell az adatbázisból.

A Vállakozás nyilvántartást vezet azon érintettek név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a megfelelő szervnél éltek az adatletiltás jogával. A lista azt a célt szolgálja, hogy a rajta szereplők adatai ne kerülhessenek újra átvételre, átadásra vagy kapcsolatfelvételi, üzletszerzési listára. Továbbá a rajta szereplőknek reklámküldemény nem küldhető, tőlük hozzájárulás nem kérhető, kivéve, ha a tilalom csak egy meghatározott célra vonatkozik.

A tiltás egyaránt vonatkozik az e-mail, postai út, fax vagy SMS útján történő üzleti céllal való megkeresésekre. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ügyfél külön jelzi az igényét az ilyen e-mailek fogadásával kapcsolatban – méghozzá a szerződés adatainak megadásakor – kifejezetten és egyértelműen előzetes beleegyezését adja a honlapon vagy a mobil applikációban található jelölőnégyzet kipipálásával ahhoz, hogy részére direkt marketing anyagokat küldjenek.

 

10.2 Szerzői jogok 

 

A webshop/honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

 

A honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Vállalkozás előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Megrendelőnek a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Vállalkozás külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Vállalkozás adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

 

10.3. A jelen ÁSZF-et a Vállalkozás jogosult a Megrendelők honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. 

 

11. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére alkalmazandó jogszabályok:

 

2013. évi V. törvény (Ptk.)

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet: a fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet  

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Adatkezelési tájékoztató

A DIGITOP Informatika Kft. a smartcuccok.hu honlap üzemeltetője. A DIGITOP Informatika Kft (székhelye: 9400 Sopron, Ipar krt. 6., cégjegyzékszám: Cg.08-09-010452, adószám 12855687-2-08, képviseli: Cser Gábor ügyvezető és Kecskés Péter ügyvezető önállóan ügyvezető, e-mail: shop@digitop.hu, a továbbiakban szolgáltató/adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A webáruház üzemeltetője a DIGITOP Informatika Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató, mint ezen honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Definíciók, meghatározások

1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

1.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

1.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

1.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

1.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

A webáruház tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

3/1. A smartcuccok.hu webáruház látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

 

A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

 

3/2. A smartcuccok.hu webáruházban történő kapcsolatfelvétel, információ kérés, információ közlés

 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ kérés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a DIGITOP Informatika Kft (székhelye: 9400 Sopron, Ipar krt. 6.) levélcímén;
 • e-mail útján a shop@digitop.hu címen.

 

3/3. A webáruház regisztrált felhasználóinak személyes adatai

 

Az adatkezelés célja: a webáruház bizonyos regisztrációhoz kötött funkcióinak használata és a vásárlási folyamatában a szerződés létrehozhatóságának biztosítása, a vásárlás jogi feltételeinek megteremtése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje meg nem erősített regisztráció esetén: 30 nap.

Az adatok törlésének határideje megerősített regisztráció esetén a megerősítéstől vagy az utolsó bejelentkezéstől számított egy év, lezárt vásárlást követően az utolsó vásárlástól számított 5 év.

3/4. A webáruház megrendelőinek személyes adatai

Az adatkezelés célja: a megrendelés, a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása, a számviteli törvény előírásai alapján a megrendelés adatainak rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 6 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a DIGITOP Informatika Kft (székhelye: 9400 Sopron, Ipar krt. 6.) levélcímén;
 • e-mail útján a shop@digitop.hu címen.

3/5. A webáruház hírlevele címzettjeinek személyes adatai

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére, az aktuális információkról, akciókról való tájékoztatás céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, IP cím.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, illetve a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a DIGITOP Informatika Kft (székhelye: 9400 Sopron, Ipar krt. 6.) levélcímén
 • e-mail útján a shop@digitop.hu címen.
A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

A Szolgáltató számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (9400 Sopron, Ipar krt. 6.), valamint a weboldalt kiszolgáló UNAS Online Kft. (székhely cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.; Cg.08-09-015594; Adószám: 14114113-2-08.), webtárhelyén az általa üzemeltetett szerveren találhatóak meg.

Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai

Név: DIGITOP Informatika Kft. (9400 Sopron, Ipar krt. 6.)

Online elérhetőség: shop@digitop.hu, Telefonos elérhetőség: +36 99 799 699

Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai

Adatfeldolgozó: Az adatkezelő az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Név: UNAS Online Kft. (székhely cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., Cg.08-09-015594 adószám: 14114113-2-08, tel.: +36 99 200 200, honlap: www.unas.hu )

Visszatérő hirdetés

Azon weboldal látogatóink, akik érdeklődést mutattak termékeink iránt és engedélyezték a sütik-et a beállításukban a Google-ben találkozhatnak hirdetéseinkkel. A hirdetések a Google keresőben jelenhetnek meg. A sütik elhelyezése a Google által alkalmas arra, hogy a felhasználó preferenciái szerint alakítsa ki a keresés eredményét, így olyan weboldalak újra megjelenítésére, ami iránt a felhasználó érdeklődött. A felhasználók leiratkozhatnak a Google süti rendszeréről a Google Ads Setting-ben, így többé sütik nem kerülnek a felhasználó gépére a google-től.www.google.com/settings/ads

Jogorvoslat lehetőségei

Első sorban lépjen kapcsolatba az Adatvédelmi tisztségviselőnkkel, aki megnyugtató megoldást nyújt a problémájára. Az elérhetőségei: Antal Róbert (tel.: +36 99 799 699, e-mail: shop@digitop.hu)

Amennyiben az adatvédelmi problémája nem került megválaszolásra akkor jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu